Politiets undersøkelser viser at Fentanyl ikke kan knyttes til siste tids overdosedødsfall i Troms politidistrikt.

– Ksalol-tabletter er noe Kripos får inn til analyse fra ulike deler av landet nesten daglig. Det er så langt ikke gjort uventede funn i disse beslagene. Politiet har den siste tiden valgt å advare mot bruken av slike piller, da de ofte kombineres med andre narkotiske stoffer og alkohol, sier Yngve Myrvoll, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

I Troms politidistrikt har det i år vært 7 antatte overdosedødsfall.

I all hovedsak finner man spor av flere ulike typer tabletter og andre narkotiske stoffer hos de avdøde. I flere saker er det høye doser og/eller blanding av medikamenter som antas å være dødsårsaken.

– Politiet vil fortsatt advare mot blandingsmisbruk og inntak av medikamenter som omsettes illegalt, sier Myrvoll.