– Vi jobber ut ifra flere teorier. I dag skal politiet, i samarbeid med NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), foreta en fysisk måling av hvordan basestasjonene fungerer i området rundt adressen Bratthenget 29B og Steinsåsgruvene, der Solum ble funnet død 19. mai i år. Formålet er å undersøke om dette vil gi oss klarere svar på hvilke ulike enheter som har vært i området på aktuelle tidspunkt, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

I etterforskningen er det foretatt en kartlegging av enheter som befant seg i området på det aktuelle tidsrom, samt foretatt et betydelig antall vitneavhør som gjør at politiet mener dagens undersøkelse kan gi svar som leder etterforskningen videre.

Det er nå gått et halvt år siden Solum sist ble observert, og politiet er fortsatt interessert i informasjon fra publikum som kan være av interesse for saken. Dersom noen har tips eller informasjon i saken bes disse kontakte politiet gjennom tipsskjemaet på politiet.no. https://tips.politiet.no/web/

Media

Politiets talsperson i denne saken er politiadvokat Vanja Bruvoll. Hun kan nås på telefon 404 42 240.