-Vi ser alltid alvorlig på saker som omhandler bortføring av barn, og denne saken har hatt høy prioritet hos politiet. Vi har etterforsket bredt og jobbet med flere hypoteser, sier Marte Myre Linberg, påtaleansvarlig i saken hos Trøndelag politidistrikt.

Fornærmede har forklart seg i tilrettelagt avhør på Barnehuset, og med bakgrunn i hans forklaring har politiet blant annet foretatt rundspørring i området der hendelsen skulle ha funnet sted, avhørt vitner, gjort kriminaltekniske undersøkelser og innhentet en rekke elektroniske spor.

Basert på alt materialet som politiet har innhentet og analysert i etterforskningen, har vi kartlagt bevegelsene i området i det aktuelle tidsrommet. Summen av resultatene fra etterforskningen gir oss ingen holdepunkter for at et bortføringsforsøk har skjedd. Saken blir dermed henlagt.

-Politiet har fått mange tips og vil takke alle som har bidratt med informasjon og videomateriale i saken. Det har vært til stor hjelp i etterforskningen, sier Marte Myre Linberg.

For media:

Politiadvokat og påtaleansvarlig Marte Helene Myre Linberg er tilgjengelig på tlf. 73 48 94 50 den 20. november mellom kl.13.00-14.00.

Mvh,

Politiet i Trøndelag