Tiltalte ble anmeldt av Tromsø kommune i juli 2019 for underslag av kommunale midler.

Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale i saken. Tiltalen omfatter brudd på straffeloven § 325 jf. § 324, grovt underslag av minst 1 100 000 kroner, hvor tiltalte har tilegnet seg minst 1 029 000 kroner.

Tiltalte har solgt blant annet kommunale dekk og verktøy til privatpersoner, og forholdene gjelder perioden 2013 til 2019.

– Etterforskningen har vært omfattende, både på grunn av at det dreier seg om en forholdsvis lang periode, men også på grunn stor dokumentmengde og at det har vært tidkrevende å sammenstille relevant informasjon i saken, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.

Saken vil bli sendt over til Nord-Troms tingrett for berammelse av hovedforhandling.