Bilde av det nye nasjonale ID-kortet. Kortet likner litt på et førerkort, men har andre farger og er merket med "ID-kort".
Illustrasjonsfoto
FotoPolitiet

En sikker utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort er viktig for å nå målet om at en person kun skal ha én identitet i Norge.

- Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak, og bidrar til å forebygge ID-misbruk og annen alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Nasjonalt ID-kort er like sikkert som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet.

Frivillig å ha nasjonalt ID-kort

Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort, og det er frivillig å søke om det.

- Du søker om ID-kort på samme måte som pass. Du bestiller time på politiet.no, og kan søke på alle pass- og ID-kontorer i Norge, sier Skulstad.

Du må ha med passet ditt når du skal søke om ID-kort, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før må du ha med annen gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde.

Du søker om pass og ID-kort her.

Fakta om ID-kort

  • Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.
  • Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når du skal reise til EØS-landene og Sveits.
  • Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass, kan heller ikke få utstedt ID-kort med reiserett. De kan da søke om ID-kort uten reiserett.
  • Pris for et nasjonalt ID-kort er 570 kr (søker over 10 år) og 342 kr (søker under 10 år). Hvis du søker om pass og nasjonalt ID-kort samtidig reduseres søknadsgebyret.