Orange day
I Tønsberg ble dagen markert ved at Slottsfjellet ble fargelagt med orange lysfilter. Her er politistasjonssjef Øystein Holt og Grete Hagtvedt Vik fra Tønsberg Soroptimist.
FotoPolitiet/Alstad

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Dette er starten på en kampanje som retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem. Vold som rammer kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold som er en trussel mot millioner av jenter og kvinner, både online og offline. Vold som har mange former, inkludert fysisk, seksuell eller psykologisk vold, økonomisk overgrep og utnyttelse.

I anledning FNs internasjonale dag om avskaffelse av vold mot kvinner, har det gjennom alle år blitt gjennomført ulike markeringer for å rette søkelyset på vold mot kvinner. Sør-Øst politidistrikt har i samarbeid med ulike organisasjoner deltatt på arrangementer i hele politidistriktet. I år blir det annerledes på grunn av pandemien og flere arrangementer har naturlig nok blitt avlyst. Det stopper ikke oss til å mobilisere for å bringe viktige budskap ut til våre innbyggere.

I skyggen av pandemien og etter strenge smitteverntiltakene har avdekkingsevnen vanskeliggjort arbeidet knyttet til vold mot kvinner og barn. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til omfanget av faktisk begått kriminalitet. Arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider øker trusselen for voldsutøvelse i befolkningen generelt og partnervold spesielt. Gjerningspersonene er i hovedsak menn både når det gjelder partnere og vold mot barn. Det er å anta en økning og et stort mørketall. Av denne grunn blir det særlig viktig å vite at selv om samfunnet har iverksatt strenge smitteverntiltak, er hjelpetilbudene alltid åpen.

Politiet, herunder våre Støttesenter for kriminalitetsutsatte, barnehuset og Nettpatruljen Sør-Øst, har hatt fokus på informasjonsarbeid og rådgivning ut til innbyggerne og øvrig tjenesteapparat under hele pandemien. Det har vært viktig å kommunisere ut at politiet er åpne for henvendelser knyttet til vold mot kvinner og utsatte barn, til tross for innføring av strenge smitteverntiltak. Vårt Støttesenter for kriminalitetsutsatte viser til en økning i antallet henvendelser og gir gode råd for videre oppfølging. Nettpatruljen gir informasjon via Facebook og Instagram og alle våre innbyggere når oss på egen chattekanal på Messenger.

Våre krisesentre og incestsentre gjør også en uvurderlig innsats for alle som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. De har egen nasjonal hjelpelinje (116 006) og er alltid åpen for henvendelser.

Gjennom hele krise har politiet hatt et tett og godt samarbeid både nasjonalt med ulike sektorer og lokalt med fylkene, fylkeskommunene, våre kommuner og sivilsamfunnet forøvrig. Sammen har vi iverksatt ulike tiltak for å forebygge og avdekke vold mot kvinner og barn. Dette tverrfaglige samarbeidet har vært og er prioritert i krisen vi står i. Ved å mobilisere sammen er vi imidlertid helt avhengig av alle, både deg og meg. Vi har alle et ansvar til å ta vare på hverandre.