- Politiet gjennomført en rekke etterforskningsskritt i saken som gjør at vi nå har dannet oss et tydeligere bilde av hendelsesforløpet frem mot ulykken. Politiet har på bakgrunn av de opplysningene som så langt er kommet fram valgt å utvide siktelsen mot sjåføren av bilen. Det gjenstår fortsatt en god del før vi er ferdige med etterforskningen, sier politiadvokat Christian Hanssen i Troms politidistrikt.

Mannen som så langt har vært siktet for uaktsom kjøring etter ulykka, er nå siktet for overtredelse av straffelovens § 281 for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og § 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.