I dag leveres våpensøknader enten ved personlig oppmøte hos politiet eller via post. Innvilgede søknader sendes tilbake til søker med post. Postgangen alene kan ta opp til to uker, noe som gjør ventetiden for søker unødvendig lang.

Ved å digitalisere søknadsprosessen kan søker levere søknaden via politiets nettsider, og en stor andel av søknadene bli automatisert.

Politidirektoratet (POD) ser på flere muligheter for å digitalisere våpenforvaltningen. Direktoratet vurderer en løsning innenfor sine egne IT-systemer, men er også i dialog med Brønnøysundregisteret med sikte på å undersøke om de kan bistå med utvikling av en ny nettbasert løsning for innsending av våpensøknader.

-En digital søknadsprosess vil forenkle hverdagen for søkere og det vil frigjøre sakbehandlingskapasitet i distriktene til andre våpenkontroll-oppgaver, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.