Kontrollaksjon mot varetransport

- Vi har lenge hatt et ønske om å få mer kunnskap og bedre oversikt over varetransportbransjen i vårt nedslagsfelt. Vi har tidligere gjennomført sporadiske varebilkontroller, og denne gangen ønsket vi å gå mer systematisk til verks, og har denne uken gjennomført to omfattende kontroller på Lanner Trafikkstasjon langs E-18 mellom Larvik og Porsgrunn, opplyser leder og talsperson for a-krimsenteret, Astrid Hygen Bakken.

- Transportbransjen er en bransje med lave etableringskostnader og lave krav til utdanning. Dette gjør bransjen sårbar for useriøse aktører, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sier Bakken. Det er viktig for etatene å være tilstede i risikobransjer. Det ligger til a-krimsenterets mandat å foreta kontroller og arbeide med forebyggende aktiviteter.  

Det har vært mye omtale i media om stor økning av netthandel og pakkedistribusjon, og i uken etter Black Week er det, som følge av stor handelsaktivitet, mange transporter av småpakker. En del av disse pakkene transporteres av mindre transportfirmaer. Det var derfor naturlig for oss å legge kontroller til denne uken for å sikre oss et godt grunnlag for å få oversikt over aktører i bransjen, sier Bakken.

Etatene har et ønske om at aktørene skal ha kunnskap om reglene som gjelder i egen bransje, så det er viktig for oss å gjennomføre veiledning der vi ser at det trengs, i tillegg til å gjennomføre selve kontrollene.

Selv om vi er midt i en pandemi er det viktig for kontrolletatene å være synlige ute, og smittevernet blir godt ivaretatt både for kontrollørene og de som blir kontrollert.

Til stede på kontrollene var representanter fra Skatteetaten, NAV og politiet, i tillegg til personell fra Statens Vegvesen. De enkelte etater undersøker i etterkant forhold knyttet bl.a. til vegtrafikkloven, folketrygdloven og skatteforvaltningsloven.

Resultater
Totalt i løpet av to kontrolldager ble 58 biler og 68 personer kontrollert. Åtte biler fikk kjøreforbud grunnet overvekt. I fem av tilfellene var overtredelsene så grove at de vil bli anmeldt. En bil fikk kjøreforbud grunnet manglende EU-godkjenning. Det endelige resultatet av kontrollen foreligger først når de enkelte etatene har gjennomgått materialet fra kontrollene.

- Det er både i næringslivets og samfunnets interesse at aktører jobber på like konkurransemessige vilkår, sier Bakken.