-Dette er gledelig og i tråd med Politidirektoratets ønsker. I praksis innebærer dette ingen endringer for de berørte politidistriktene, virksomheten fortsetter som før, selv om utprøvingen formelt sett skulle avsluttes ved nyttårsskiftet, uttaler prosjektleder Kjetil Lussand.

Nå skal prosjektgruppen i POD, sammen med Politihøgskolen og Politiets Fellestjenester bruke tiden fram til sommeren 2021 til å ferdigstille sin anbefaling, herunder innhente den eksterne evalueringsrapporten fra Umeå universitet, og oversende dette samlet til Justisdepartementet.

-Med samtykket fra Justisdepartementet om forlengelse inn i 2021 vil politidistriktene fortsatt ha tilgang til, og kan bruke maktmiddelet inntil vi får en endelig avklaring fra politiske myndigheter om elektrosjokkvåpen kan innføres generelt i politiet eller ikke, avslutter Lussand.