Troms politidistrikt har over lengre tid etterforsket et organisert nettverk med gjentatte narkotikatransporter og omsetning av store mengder narkotika i Bodø og Harstad.

Dette har ført til pågripelser i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. Totalt er 11 personer siktet i saken, som nå er ferdig etterforsket.

– Det ble gjennomført koordinerte pågripelser og ransakinger i Oslo, Bodø og Harstad i mai og juni 2020. To ble pågrepet i Oslo – inkludert antatt hovedmann. Fire pågrepet i Bodø og fem pågrepet i Harstad i koordinert aksjon, sier Yngve Myrvoll, leder for Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

Flere av de siktede er domfelte for grove narkotikaforbrytelser tidligere. Flere har heller ikke lovlig opphold i Norge.

Narkotikaen det er snakk om er hovedsakelig hasj, og det er i tillegg gjort beslag av piller og amfetamin.

– Dette har vært en pågående virksomhet hvor den eldste saken er fra 2015, sier Myrvoll.

Politiet har igjennom denne operasjonen betydelig svekket et narkotikanettverk som i mange år har distribuert narkotika i Harstad.

Politiet i Troms jobber kontinuerlig med organiserte narkotikakriminelle som sørger for at ungdommer får tilgang på ulike narkotiske stoffer.

– Vi er veldig fornøyd med etterforskningen i denne saken og pågripelsen av disse personene. Samtidig gjør vi stadig nye funn og beslag. Vi ser vi at vi har et betydelig narkotikaproblem i samfunnet vårt som det må jobbes mot på flere fronter, sier politistasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Magne Sletten.

Sakene oversendes nå påtalemyndigheten for videre behandling.

 

Liste over siktede

Totalt 11 siktede i saken med ulik grad av involvering.

 • Mann, født 1978. Antatt hovedmann bosatt og pågrepet i Oslo. Tidligere domfelt for grove narkotikaforbrytelser.
 • Mann, født 1995. Tilrettelegger/ kurér, bosatt og pågrepet i Oslo. Ingen straffehistorikk.
 • Mann, født 1983. Kurér, pågrepet i Bodø. Smuglet inn i Norge av nettverket; kjent av politiet fra tidligere.
 • Mann, født 1979. Kurér bosatt og pågrepet i Bodø. Tidligere straffet.
 • Mann, født 1994. Mottaker og salgsledd. Bosatt og pågrepet i Bodø. Ikke tidligere straffet.
 • Mann, født 1975. Mottaker og formidler. Bosatt og pågepet i Bodø. Kjent av politiet fra tidligere.
 • Mann, født 1982. Tilrettelegger/mottaker/formidler. Bosatt og pågrepet i Harstad. Tidligere ustraffet.
 • Mann, født 1979. Mottaker/formidler. Bosatt og pågrepet i Harstad. Tidligere straffet.
 • Mann, født 1976. Salgsledd. Bosatt og pågrepet i Harstad. Tidligere domfelt, bl.a. for salg av hasj.
 • Mann, født 1979. Salgsledd. Bosatt og pågrepet i Harstad. Tidligere domfelt for grov narkotikaforbrytelse.
 • Mann, født 1957. Salgsledd. Bosatt og pågrepet i Harstad. Tidligere domfelt i narkotikasak.