- Alle saker som omhandler mulig vold mot barn tar politiet svært alvorlig. Vi prioriterer saken høyt og har startet en bred etterforskning. Vi er i en tidlig fase og jobber med flere hypoteser, både at det kan være medisinske årsaker og påført skade, sier Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

- Vi har tatt ut siktelse mot to omsorgspersoner og begjærer varetektsfengsling av disse i dag grunnet faren for bevisforspillelse, sier Silje Noem, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Tilstanden til barnet er livstruende. De pårørende blir tatt hånd om av kommunens kriseteam og politiets pårørendekontakt.