Anmeldelsen ble inngitt 1. oktober 2020. I samme anledning begjærte hun at anmeldte ble ilagt besøksforbud. Det ble innledet etterforskning, men det ble ikke besluttet besøksforbud som følge av denne begjæringen.

– Når denne saken har fått et så alvorlig utfall, har Agder politidistrikt funnet det riktig å be Spesialenheten for politisaker om å vurdere om det er gjort noe straffbart i vår håndtering av anmeldelsen og begjæringen om besøksforbud, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt.

Spørsmål om politiets håndtering av trusselsaken og begjæringen om besøksforbud må rettes til Spesialenheten, da politidistriktet kan bli satt under etterforskning.

 

Media

Alle mediehenvendelser må rettes til pressevakt i stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt. Telefonnummer 488 95 807 eller agder.kommunikasjon@politiet.no. Politimester Kirsten Lindeberg vil tirsdag være tilgjengelig for pressen frem til klokken 17.