Det er ennå for tidlig å fastslå årsak til hendelsen.

– Politiet driver nå med teknisk og taktisk etterforskning. Åstedet blir i dag nærmere undersøkt for å få større oversikt over hendelsen, samtidig foretas det avhør av aktuelle personer som har en rolle i saken, sier etterforskningsleder Siv Helen Tveit i Agder politidistrikt.

Ifølge arbeidsgiver til den ansatte som var involvert i arbeidsulykken på Buheii vindpark i går kveld, ble han i dag skrevet ut fra sykehuset.

– Vedkommende har det etter forholdene bra, sier Tveit.

Støttefunksjoner som prosjektledelse og HMS i firmaet vedkommende jobber for er til stede på Buheii og følger opp involverte parter.