Forelegget er gitt med hjemmel i smittevernloven § 7 – 12 og covid-19-forskriften.

Grunnlaget er at vedkommende helsepersonell dro på jobb tre til fire dager etter hjemkomst fra en utenlandsreise, og overholdt med dette ikke karanteneplikten på ti dager.

- Siktede er gjort kjent med forelegget, men har ennå ikke meddelt om dette vedtas eller ikke, opplyser påtaleleder hos politiet i Telemark, Guro Siljan. - Dersom forelegget ikke vedtas, sendes det til retten for behandling der.

  • Koronaviruset