– Politiet er takknemlige over tålmodigheten til innbyggerne, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

Regjeringen besluttet å innføre midlertidig stenging av en rekke grenseoverganger fra 2. januar 2021, samt innførte obligatorisk Covid-testing for alle reisende til Norge. I Innlandet innebærer dette at det er etablert to teststasjoner. Trysil kommune har etablert teststasjonen ved Østby tollsenter og den ble åpnet 5. januar. Tidligere er det etablert teststasjon ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog.

Følgende kategorier reisende er unntatt og kan passere grenseovergangene:

  • Reisende som utfører varetransport
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene)
  • Samiske næringsdrivende (reindrift etc.)
  • Reisende med særskilte familiære behov

Les mer på regjeringens sider om koronasituasjonen.

Godt samarbeid

Innlandet politidistrikt samarbeider med grensekommunene, Forsvaret og tolletaten om grensekontrollen.

- Samarbeidet fungerer godt og gjør at grensekontrollen blir gjennomført på en trygg og effektiv måte, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen. Han vil også trekke frem tålmodigheten og samarbeidsviljen til innbyggerne.

-Vi setter pris på at innbyggerne vi møter ved grensa og i andre områder er tålmodige og at de følger de strenge tiltakene fra regjeringen for å forhindre smittespredning, sier Teigen.

I 2021 er det ikke registrert brudd på smittevernreglene i Innlandet politidistrikt. I uke 53 ble det registrert to forhold. I det ene tilfellet ble det gitt et forelegg, i det andre tilfellet ble saken henlagt.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset