Print brosjyren ut og del den med dine eldre. Gå også gjerne gjennom brosjyren sammen med dem i tilfelle det er spørsmål der dere kan bistå med gode forklaringer. Brosjyren kan også  med fordel legges ut der de eldre ferdes, som for eksempel eldresenter.

Eldre er en sårbar og utsatt gruppe som fort blir offer for utspekulerte svindlere som gjør sitt ytterste for å få ta i pengene deres. Det er derfor viktig at de eldre gjøres oppmerksomme på hvordan svindlerne opererer.

Svindlerne spiller på følelsesregisteret og gir ofte utrykk for at man må gjøre som de sier med en gang, ellers forsvinner muligheten. Benytt derfor regelen STOPP – TENK – SJEKK.

Bedrageri mot eldre