Grunnen er en systemfeil i IKT-systemet hos Skatteetaten. Feilen er rettet.

- Vi beklager sterkt at dette har skjedd, og tar hendelsen på største alvor. Innbyggerne skal være trygge på at personopplysninger om dem oppbevares på en sikker måte og ikke deles med andre, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Roger Bjerke.

Det er avdekket at personopplysninger til 27 personer er delt feilaktig med andre, og det er 262 personer som har mottatt disse.

Alle som er berørt av feilen varsles om dette direkte av namsmannen, og avviket er meldt til Datatilsynet.

Teknisk feil

Skatteetaten administrerer saksbehandlingssystemet og utsendelse av brev på vegne av namsmannen.

- Feilen oppsto i forbindelse med en oppgradering av systemet, og ble rettet opp så fort som mulig. Vi har tatt flere tester og alt fungerer nå som det skal. Dette skulle ikke skjedd og det beklager vi, sier Anita Gjesbakk, leder styringsstab i divisjon innkreving i Skatteetaten.

Politidirektoratet og Skatteetaten jobber sammen for å styrke sikkerheten ytterligere fremover.