Resultatene viser at de aller fleste - 95 prosent - ikke har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller konkret atferd som er regnes som uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

- Vi må erkjenne at flere av våre medarbeidere har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste 12 månedene. Det må være utgangspunktet for hvordan vi følger opp, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

 

Nulltoleranse

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i politi- og lensmannsetaten.

 

- Det er overhodet ikke akseptabelt med uønsket seksuell oppmerksomhet i noen form, uansett alder eller kjønnsuttrykk, sier politimester Hætta. - Det handler om etikk og hvordan vi skal oppføre oss overfor hverandre på jobb.

 

Uønsket seksuell oppmerksomhet kan dreie seg om alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing og berøring til seksuelle overgrep. Noen ganger kan oppmerksomheten skje i form av humor eller vitsing i en form som har et seksualisert innhold og retter seg mot mennesker i en bestemt situasjon. Uønsket seksuell oppmerksomhet trenger ikke skje gjentatte ganger for å regnes som seksuell trakassering. Et enkeltstående tilfelle kan være nok.

 

- Arbeidsplassen i politiet skal være trygg for alle våre medarbeidere. Det skal oppleves trygt å melde fra til hverandre og tjenestevei dersom alt ikke er slik vi ønsker det skal være, sier Hætta.

 

Med en svarprosent på 86 prosent gir undersøkelsen et godt utgangspunkt for å jobbe videre med dette temaet i politidistriktet.

 

- Vi skal jobbe med dette i alle enhetene i Finnmark, samtidig som fagforeningene og vernetjenesten er involvert og bidrar, avslutter politimesteren.

Rapporten med resultatene finnes på denne siden.

Fakta om undersøkelsen

Tallet 5,1 prosent tilsvarer 19 medarbeidere, og omfatter summen av to ulike svarkategorier:

  1. de som svarte ja på spørsmålet "Har du de i de siste tolv - 12 - månedene blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på din arbeidsplass? " og
  1. de som har svart ja på spørsmål om de har opplevd ulike typer konkret atferd som defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

Det er laget en rapport for hele etaten og en rapport for hvert polidistrikt/særorgan. På grunn av konfidensialitet er det ikke laget rapporter for enhetene i hver distrikt, og ingen har tilgang til opplysninger som kan koble enkelte svar til konkrete personer.

  • Arbeidsmiljø