I den nylig utførte arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet svarte 169 medarbeidere i Oslo politidistrikt at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i løpet av det siste året.

- Vi kommer til å legge vekt på framover å si tydelig fra om at dette ikke er forenlig med den profesjonaliteten vi forventer av våre medarbeidere, sier Gangås.

Totalt har 76 prosent av alle medarbeidere i politi- og lensmannsetaten svart på undersøkelsen, og til sammen sier 6,6 prosent at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste 12 månedene.

Forstørr bilde Arbeidsmiljøundersøkelsen - nasjonal graf
Foto viser de totale resultatene fra særorgan og distrikter.

Resultater for Oslo politidistrikt

I Oslo politidistrikt har 74 prosent av alle medarbeiderne svart på undersøkelsen. Totalt 2481 av til sammen 3364 medarbeidere.

Tre prosent svarer at de i løpet av de siste 12 månedene har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller lignende på arbeidsplassen.

Andelen øker til syv prosent når man inkluderer de som har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet.

101 medarbeidere svarer at de har opplevd å ha blitt utsatt for seksuelle kommentarer eller kroppsspråk om kropp og utseende.

66 medarbeidere svarer at de har opplevd å ha blitt vist bilder eller annet materiale av seksuell art.

44 medarbeidere svarer at de har opplevd å bli utsatt for uønsket fysisk berøring.

I hovedsak har de fleste opplevd dette på arbeidsplassen. Når det gjelder utenfor tjenesten er det i hovedsak i forbindelse med sosiale lag. I de fleste tilfeller var det ikke alkohol involvert.

66 prosent av de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet svarer at de ikke har sagt fra eller varslet om det.

Politimesterens ledergruppe har gjennomgått resultatene fra undersøkelsen. Det skal utarbeides lokale tiltak i det forebyggende arbeidet med uønsket seksuell oppmerksomhet.

Oslo politidistrikt har gjennomført en pilot for opplæring av ledere i håndtering av uønsket seksuell oppmerksomhet. Opplæringen skal gjennomføres for alle ledere innen sommeren 2021.

Det er også utarbeidet en lokal veileder for ledere i distriktet om hvordan ledere skal håndtere uønsket seksuell oppmerksomhet.

Hovedrapport for politi- og lensmannsetaten

Distriktsrapport for Oslo politidistrikt