– Disse tilbakemeldingene ser vi svært alvorlig på. Ingen medarbeidere i Agder politidistrikt skal oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier politimester Arne Sundvoll.

I samråd med de tillitsvalgte ba politidirektør Benedicte Bjørnland i fjor høst om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten. Det skjedde etter å ha blitt presentert for alvorlige forskningsfunn i en studie utført av forskerne Lilleaas og Ellingsen.

Resultatene av undersøkelsen ble presentert på et overordnet etatsnivå før jul. Nå er rapporter for distrikt og særorgan klare, og offentliggjort på politiet.no.

78 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt har svart på undersøkelsen.

I undersøkelsen kommer det frem at 44 ansatte (7,9 prosent) i Agder politidistrikt har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Tallene inkluderer 25 ansatte (4,5 prosent) som direkte sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, i tillegg til 19 ansatte (3,4 prosent) som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Undersøkelsens definisjon på konkrete hendelser innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger.

Svar som innebefatter forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og tvunget til seksuelle handlinger fremkommer kun i den nasjonale rapporten for etaten, og er ikke brutt ned på distrikt eller særorgan. Det er derfor ikke kjent om noen av disse tilfellene har skjedd i Agder politidistrikt.

Landsoversikten viser at Agder politidistrikt kommer høyt opp på listen over andel ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sammenlignet med andre distrikter.

– Det planlegges for sterkt ledelsesfokus på dette fremover. Ledere med personalansvar på alle nivå i politidistriktet skal nå følge opp undersøkelsen med sine ansatte, og det skal blant annet utarbeides handlingsplaner med tiltak for å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Sundvoll.

Media:

For spørsmål og kommentarer knyttet til arbeidsmiljøundersøkelsen kan pressevakt i Agder politidistrikt kontaktes på tlf. 488 95 807.