Grenseovergangen ved Flermoen, Trysil.
Grenseovergangen ved Flermoen, Trysil.
FotoPolitiet

For å få kontroll med importsmitten er det innført grensekontroll og flere grenseoverganger er stengt for innreise. I Innlandet er det grenseovergangene ved Linna, Støa, Riksåsen og Magnormoen som er åpne. De andre grenseovergangene er ulovlig å benytte.

Jevnlige stikkontroller

-De som krysser grensen utenom de lovlige grenseovergangsstedene risikerer å bli straffeforfulgt. Det jobbes kontinuerlig med å vurdere politiets tilstedeværelse og hvor vi skal drive kontroll, i den hensikt å begrense importsmitte. Politiet utfører jevnlige stikkontroller på grenseovergangsstedene som ikke er lovlige å benytte, sier stabssjef Teigen.

Personer som krysser stengte grenseoverganger ulovlig, risikerer bøter fra 5000 til 10 000 kr.

-Politiet benytter seg av etterretning som grunnlag for prioriteringene, og etterretningsarbeidet foregår kontinuerlig. Får vi informasjon som tilsier at reisemønsteret endres, så vil vi justere hvilke grenseoverganger vi er tilstede på, sier Teigen

Unntak for noen reisende

Noen grupper har lov til å benytte seg av stengte grenseovergangssteder:

  • Reisende som utfører varetransport
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner, som for eksempel nødetater
  • Samiske næringsdrivende (reindrift etc.)
  • Reisende med særskilte familiære behov
Pål Erik Teigen er stabssjef i Innlandet politidistrikt,
Pål Erik Teigen er stabssjef i Innlandet politidistrikt,
FotoPolitiet
  • Grensekontroll
  • Koronaviruset