Politiet dobler mange koronabøtesatser i Oslo

De viktigste endringene er at boten for overtredelse av forbudet mot privat sammenkomst med flere enn 10 deltakere er doblet fra 10.000 til 20.000 kroner for arrangør, og fra 5.000 til
10.000 kroner for deltager.

Det samme gjelder i utgangspunktet også slike sammenkomster
hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.
Forbudet mot skjenking av alkohol kan medføre en bot på kr. 50.000. Her har minstesatsen økt fra 10.000 til 20.000 kroner.

Brudd på plikt til å stenge offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs, har økt fra 20.000 til 50.000 kroner.
I tillegg er det inntatt en ny bøtesats på 20.000 kroner, for brudd på plikten til teste seg for Covid-19 ved innreise.

Dette har ikke Oslo politidistrikt regulert ved egen bøtesats før, men
denne er nå inntatt.
- Denne økningen av bøtesatsene understreker alvoret i å bryte koronareglene. Alle har et ansvar for å ivareta smittevernet, sier Beate Brinch Sand, leder for felles enhet for påtale i Oslo Politidistrikt.

Lenke til Riksadvokatens oppdaterte pandemidirektiv;
https://www.riksadvokaten.no/document/midlertidige-direktiver-oppdatert-15-januar-2021/  

  • Koronaviruset