– Det er gledelig å registrere at tilliten til Oslo politidistrikt er så stor. Vi takker innbyggerne for tilliten som vi er bevisst på at vi må gjøre oss fortjent til hver eneste dag, sier Beate Gangås, politimester i Oslo politidistrikt. – Undersøkelsen viser at de som bor i Oslo politidistrikt føler seg trygge. Innbyggerne er selv med på å skape denne tryggheten ved å bruke nærmiljøet på en positiv måte. Vi skal fortsette å arbeide kontinuerlig for at borgerne blir møtt på en profesjonell, rettferdig og forutsigbar måte av oss i politiet. Vi er opptatt av å være et tilstedeværende politi som bidrar til å skape trygghet for alle, bemerker Gangås.

Innbyggernes tillit til politiet generelt er større nå enn ved inngangen til politireformen i 2015.Tilbakemeldingen fra innbyggerne kan tyde på at man begynner å se positive effekter av utviklingsarbeidet som har pågått de siste årene. Det siste året har bydd på ekstraordinære utfordringer. Pandemien har påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og metoder for oppgaveløsning. Det er grunn til å tro at pandemien også kan ha påvirket resultatene i årets innbyggerundersøkelse.

Undersøkelsen viser blant annet at befolkningen er mest bekymret for svindel eller bedrageri på internett, identitetstyveri og trafikkfarlige hendelser. Dette bekymret innbyggerne også i 2018 og 2019.
– Dette tar vi på alvor. God og relevant informasjon til befolkningen er et viktig tiltak for å forebygge kriminalitet som nettsvindel og identitetstyveri, forteller Gangås.

Fra 2019 til 2020 har det vært en liten nedgang i tallene som forteller noe om hvilket inntrykk befolkningen har når det gjelder å behandle personer med respekt, uavhengig av hvem de er. – Dette er noe vi er svært opptatt av i politiet, og noe vi jobber kontinuerlig med, blant annet gjennom et eget opplæringsprogram vi kaller "Et rettferdig politi". Vi skulle gjerne sett at inntrykket av oss var bedre. Sett i lys av fjorårets demonstrasjoner, ser vi at det fortsatt er behov for at vi jobber med dette, medgir Gangås.

Politiets innbyggerundersøkelse 2020