- Tillit bygges over tid, og vi skal være glade for at de fleste har tillit til jobben vi gjør, og at de føler seg trygge der de bor. Samtidig er det et resultat av det vi allerede har gjort. Den tilliten vi trenger for å gjøre jobben vår, må vi arbeide med hele tiden, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Innbyggerundersøkelsen har vært gjennomført i politiet siden 2004. Denne undersøkelsen ble gjort i tidsrommet september-november 2020.

- Ivaretagelse av innbyggernes trygghet er politiets primæroppgave, det er derfor godt å se at de fleste som svarer på undersøkelsen sier at de føler seg trygge der de bor og ferdes. Det er det også grunn til, kriminalitetsstatistikken viser nedgang på mange områder, samtidig som vi ser at vi får inn nye kriminalitetstyper som krever en annen innsats fra politiet.

Last ned delrapporten Innbyggerundersokelsen-2020-Delrapport-sor-ost.pdf