Fredag 22. januar sperres følgende grenseoverganger i Østfold fysisk med bom eller annet materiell:

  • FV 102 Berbyveien
  • FV 220 Enningdalsveien/Holtet
  • Rørvikveien (privat vei)
  • FV 1312 Vengsveien (Buer)

Det er nå kun tre godkjente og lovlige grensepasseringssteder i Øst politidistrikt:

  • Nye Svinesund (E6)
  • Ørje (E18)
  • Bjørkebekk (FV106) (kun åpen 08-1530)

Øvrige grenseoverganger er ikke godkjente, og dermed ulovlig å benytte, dersom man ikke tilhører noen av unntaksgruppene

Politiet stenger grenseovegangene for å øke kapasiteten til patruljering, for igjen å forebygge og bekjempe importsmitte. Politiet vil være på hjul langs grensen hele døgnet, og oppdagelsesrisikoen vil være stor.

Foruten å forebygge og begrense importsmitte, vil den intensiverte kontrollaktiviteten gi politiet bedre oversikt over den faktiske trafikken over grensen, og gjøre oss bedre i stand til å vurdere og målrette tiltak som skal bidra til å bekjempe importsmitte.

Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000,- kroner. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, kan det bli snakk om høyere bøter.

Se Regjeringen.no for oppdatert informasjon om regelverk.

  • Koronaviruset