Redningsoppdrag
Bildet er hentet fra en redningsaksjon ved Lordehytta vinteren 2020

Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner.  - Frivilligheten er selve grunnpilaren i den norske redningstjenesten. Selv ved mindre redningsoppdrag kan flere titalls personer fra ulike etater og organisasjoner bli innkalt. Oppdragene kan være krevende, men heldigvis ender de fleste redningsaksjoner godt og uten tap av menneskeliv.

Sør-Øst er et stort politidistrikt med redningsoppdrag både på sjøen og i fjellet, og er det politidistriktet i landet med flest registrerte SAR-oppdrag.  
Sør-Øst politidistrikt har etablert to fjellredningsgrupper, en i Telemark og en i Buskerud. Sammen med de frivillige og politiets hundetjeneste har disse forutsetninger for å drive redning i krevende vær- og føreforhold, og samtidig ivareta nødvendig sikkerhet for redningspersonellet.

Det ble registrert fire snøskred og seks alpine redningsoppdrag i Sør-Øst politidistrikt i 2020. Året 2021 har startet med vanskelige forhold i fjellet, og politiet oppfordrer derfor folk til å følge nøye med på skredfaren. Sett deg inn i lokale forhold og søk informasjon på varsom.no