Politidirektør Benedicte Bjørnland
Politidirektør Benedicte Bjørnland
FotoPolitiet

-Selv om store deler av kommunene stenger, vil politiet ikke endre på vår operative tilstedeværelse, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner.

-Politiet ber alle følge de nye tiltakene som er innført i de ti kommunene. En rekke av bestemmelsene er straffesanksjonert og politiet vil håndheve brudd på reglene, sier Bjørnland. Eksisterende regler håndheves som før i hele landet.

Stengte publikumsmottak

Nordre Follo og omkringliggende kommuner er områder med høy mobilitet og som et ledd i å slå ned smitten, stenger derfor Øst politidistrikt publikumsmottakene for pass, forvaltning og utlending i Ski (Vestveien 20), på Grålum og Lillestrøm. Stengingen trer i kraft  fra og med mandag 25. januar og ut uken. Publikum med bookede timer vil bli kontaktet via telefon og epost om at timer er avbestilt.

-I politiet innfører vi blant annet ytterligere bruk av hjemmekontor, og påbud om bruk av munnbind på steder der minst én meters avstand ikke er mulig, sier Bjørnland.

-Vi ser at smittesituasjonen endres raskt, så det kan bli endringer i tilgangen til våre publikumstjenester i Oslo og Øst politidistrikter, men våre operative mannskap vil være til stede som vanlig for å sikre trygghet for innbyggerne, avslutter politidirektøren.

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har ansvar polititjenester i disse kommunene.

Straffesaker knyttet til Covid19

Totalt er det til og med 22. januar 2021 registrert 1054 straffesaker i forbindelse med korona. 657 av sakene (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene. Dette dreier seg blant annet om karantene etter innreise, brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

De øvrige sakene gjelder hovedsakelig:

  • ulike bedragerier (89 saker)

  • trusler (32 saker)

  • smitteoverføring (42 saker)
  • hensynsløs atferd (54 saker)

 

 

  • Koronaviruset