Begrensningene vil i første omgang gjelde fra mandag 25.01.2021 til og med fredag 05.02.2021.

Enkelte forhåndsbestilte timer i UDI´s søknadsportal vil bli kansellert. Du må derfor følge med på e-posten du brukte da du registrerte søknaden din i søknadsportalen. Du vil få beskjed der om din time er kansellert og annen viktig informasjon fra politiet. Du skal ikke møte dersom timen din er kansellert.

Hvis du har bestilt en time i søknadsportalen vil denne likevel være synlig på din dine sider i portalen, selv om du har fått beskjed av politiet om at timen din er kansellert. Det er viktig at du i den kommende uken forholder deg til informasjonen fra politiet!

 ---------------

As a result of the increased infection situation in Nordre Follo and implemented measures in Oslo, the Department of Immigrations public services in Oslo will remain open with reduced capacity for the public in week 4 and 5.

The restrictions will initially apply from Monday 25.01.2021 until and including Friday 05.02.2021

Some pre-booked appointments in UDI´s Application Portal will be cancelled. You must therefore pay attention to the e-mail you used when you registered your application in the Application Portal. You will be notified there if your appointment has been cancelled and other important information from the police. You must not attend if your appointment has been cancelled.

If you have booked an appointment in the Application Portal, the appointment will still be visible in the Application Portal, even if you have been informed by the police that your appointment has been cancelled. It is important that in the coming week you relate only to the information from The Police!

  • Koronaviruset