I Innlandet politidistrikt er det kun tre godkjente og lovlige grensepasseringssteder:

* Magnormoen (00:00-24:00)
* Riksåsen (08:00-15:30)
* Støa (Rv25) (08:00-21:00)

Følgende grenseovergangssteder er stengt fysisk:

  • Fv. 2072 Fall
  • Fv. 201 Røgdenstranda
  • Fv. 2018 Rotnemovegen
  • Fv. 1976 Vilbergsveien
  • Fv. 1992 Mitanderforsvegen
  • Fv. 221 Valdalsfjellet
  • Fv. 2168 Flermoen
  • Fv. 2166 Borveggvegen
  • Fv. 2170 Støavegen/Skårvegen

For oppdatert informasjon om gjeldende unntaksgrupper og grensetiltak, se informasjon på www.regjeringen.no  

Bøter for ulovlig passering

Politiet vil ha jevnlige stikkontroller ved de stengte grenseovergangene.

Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000,- kroner. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, kan det bli snakk om høyere bøter.

  • Grensekontroll