Overgangen som stenges i løpet av fredag 29. januar er:

  • FV 126 Trosterud i Aurskog-Høland kommune.

Følgende overganger ble  fysisk stengt 22. januar:

  • FV 102 Berbyveien i Halden kommune (stengt 22. januar)
  • FV 220 Enningdalsveien/Holtet, Halden kommune (stengt 22. januar)
  • Rørvikveien, Marker kommune (privat vei) (stengt 22. januar)
  • FV 1312 Vengsveien (Buer), Marker kommune (stengt 22. januar)

Det er kun tre godkjente grenseoverganger i Øst politidistrikt:

  • Nye Svinesund (E6)
  • Ørje (E18)
  • Bjørkebekk (FV106) (kun åpen 08-1530)

Øvrige grenseoverganger er ikke godkjente, og dermed ulovlig å benytte, dersom man ikke tilhører noen av unntaksgruppene.

Øker streifpatruljering langs grensen
Politiet stenger grenseovergangene for å øke kapasiteten til patruljering, for igjen å forebygge og bekjempe importsmitte. Politiet vil være på hjul langs grensen hele døgnet, og oppdagelsesrisikoen vil være stor.

Store bøter for ulovlig passering
Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000,- kroner. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, kan det bli snakk om høyere bøter.

Se Regjeringen.no for oppdatert informasjon om regelverk og informasjon om unntak.