Arild Syversen-Nordberg har en innholdsrik hverdag som fagansvarlig i PFT. Her demonstrer han et instrument som kan avdekke ruspåvirket kjøring.
Arild Syversen-Nordberg har en innholdsrik hverdag som fagansvarlig i PFT. Her demonstrer han et instrument som kan avdekke ruspåvirket kjøring.

– Et DNA alene forteller ikke hele historien. Sammen med fibre på en dør, fingeravtrykk på en kopp, fottøyavtrykk i grusen og en vitneobservasjon – da kan vi se en sammenheng, forteller Nordberg. - Kriminalteknikk er stor presisjon og lite tilfeldighet. Ganske fjernt fra utstyret og metodene som brukes i de populære Tv-seriene.

Arild Syversen-Nordberg kan sitt fag. Han har jobbet som kriminaltekniker i en årrekke i og ved fingeravtrykkseksjonen i Kripos. Nå jobber han som fagansvarlig for krimteknisk utstyr i Politiets Fellestjenester og har i flere år vært sensor ved Politihøgskolen i faget kriminalteknikk.

Fagansvarlig kriminalteknisk utstyr
PFT sørger for at politiet har det utstyret de trenger og at det oppfyller kvalitetskravene. Hovedoppgaven for Arild er å utvikle løsninger i samarbeid med de som skal bruke utstyret – de som jobber ute i felten. Kriminalteknisk utstyr er blant annet sporsikringsutstyr, lysutstyr, likposer, analyseinstrument for ruspåvirkning, sperrebånd og mye mer.

Arild har jevnlig kontakt med polititjenestepersonell og jobber tett med PFTs brukergruppe innen fagområdet kriminalteknikk. En viktig del av utviklingsarbeidet er også kontakten med leverandører om forbedringer og nye muligheter.

Informasjonsarbeid er en viktig del av Arilds hverdag. Her intervjues han av et fagblad.
Informasjonsarbeid er en viktig del av Arilds hverdag. Her intervjues han av et fagblad.
Å være sensor i kriminalteknikk ved PHS er en inspirerende del av jobben.
Å være sensor i kriminalteknikk ved PHS er en inspirerende del av jobben.

Samarbeid
-
En stor del av jobben min er samarbeid med andre aktører. Jeg samarbeider tett med Kripos, Oslo universitetssykehus (OUS) og Politihøyskolen (PHS), samt fagmiljøer i de andre nordiske landene.

Det er viktig at alle produkter og løsninger fra PFT utgjør en helhet for brukerne som både gir en god arbeidshverdag og bidrar til brukernes egen sikkerhet. Et eksempel er lysutstyr. En lommelykt må fungere sammen med tjenestebelte, hodelykt sammen med hjelm og arbeidslys monteres i kriminalteknisk kjøretøy.

Mer politiarbeid på stedet
Takket være nytt og moderne utstyr kan politiet nå starte etterforskningen av en sak umiddelbart. Arild forteller at den nye kriminalteknikerbilen legger til rette for at mer analyse- og innrapporteringsarbeid kan gjøres fra bilen på åstedet. Dette gir både bedre kvalitet på sporsikringen og sparer mye tid. – Bilen har praktiske innredningsløsninger som er utviklet i nært samarbeide med brukerne. Bilen er en kriminalteknikers drøm, sier en synlig stolt Syversen-Nordberg.

Den nye kriminalteknikerbilen  har mange smarte finesser innendørs. Arild tror "telt-duken" på utsiden betyr minst like mye for krimteknikerne.
Den nye kriminalteknikerbilen har mange smarte finesser innendørs. Arild tror "telt-duken" på utsiden betyr minst like mye for krimteknikerne.

Et annen forbedring som har forenklet hverdagen for kriminalteknikerne er de ulike sporsikringssettene. Dette er utstyrspakker som benyttes til opptak, fremkalling, søking og sikring av spor, samt beskrivelse og dokumentasjon av bevismateriale og beslag av gjenstander. Utstyr som er viktig for å sjekke relevante spor inn eller ut av en sak.

Krevende å være i forkant
-Kriminalitetsbildet er i kontinuerlig endring og det kan være både spennende og krevende å være i forkant, forteller Syversen-Nordberg. - Politiet sikrer fortsatt fingeravtrykk med pulver og kost. Samtidig jobber vi nå med et produkt som gjør det enklere å benytte mobiltelefonen til sikring av fingeravtrykk.

Bruk av droner er et annet prøveprosjekt som er gjennomført. Nå tar politiet i bruk droner blant annet for å få oversiktsbilder fra et åsted – ved branner og ulykker osv. et viktig verktøy som vil bety en stor forskjell.

Deltakelse på fagkonferanser og -messer i Europa er avgjørende for å fange opp nye trender og nye produkter, sier Syversen-Nordberg.

Fremtidig utstyr
I kriminalteknisk etterforskning jobber vi med "tause vitner", forteller Syversen-Nordberg. – Det handler om de faktiske funnene på et åsted, ikke om hva den enkelte husker eller tror. Det man observerer og gjør av kriminalteknisk arbeid dokumenteres og skal formidles til andre i ettertid.

- I dag bruker vi både 360 foto og 3D-skanning av åsted for å presentere funn i ettertid. Kanskje vi en dag vil ta i bruk verktøy som visualiserer hendelsen fra A til Å, avslutter Syversen-Nordberg. Han er ikke så begeistret for populære krimserier med lettvint bevishåndtering, men visualiseringen av krimteknikernes tankerekker fascinerer. Kanskje det en dag blir standard verktøy for en kriminaltekniker i norsk politi?