Sjåføren fikk pålegg om å legge på kjetting etter stans i Hansjordnesbukta, men like etterpå fikk han på ny stans på Tromsøbrua uten kjetting. Sjåføren vedtok forelegget.

- Det å kjøre trailer uten å være skodd etter forholdene utgjør et stort farepotensial, og når sjåføren til tross for pålegg fra politiet forårsaker ny trafikkstans fordi kjettingene er fjernet igjen, fant vi grunnlag for å opprette utvisningssak mot den utenlandske sjåføren, sier politiinspektør Per Øyvind Skogmo, som leder Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har fattet vedtak om utvisning med innreiseforbud i 2 år.

– Dette betyr i praksis at denne sjåføren verken kan føre vogntog i Norge eller komme til landet de neste 2 årene, sier Skogmo.

Politiet eskorterte trailersjåføren ut av landet i går.

  • Trafikk