Politiet i Trøndelag opplevde en stor nedgang i registrerte saker i perioden mars til mai. Deretter fulgte en unormal høy mengde registrerte saker fra juni til september. Det er også flere endringer innen kriminalitetstypene enn normalt.

De største endringene i Trøndelag kom i følgende kategorier:

  • Økning i vold i nære relasjoner
  • Økning i tyveri av sykkel og tyveri fra bod og garasje
  • Økning i kjøring i høy hastighet og kjøring under påvirkning
  • Nedgang i vold relatert til kroppskrenkelser og kroppsskader
  • Nedgang i mindre tyverier, tyverier fra fritidsbolig og tyverier fra offentlig bygg
  • Nedgang i bedrageri

- 2020 har bydd på flere utfordringer for politiet som for samfunnet ellers. Tallene viser at Covid-19 har hatt en innvirkning på kriminaliteten, men til tross for at vi har måttet ta smittevernhensyn i utførelsen i en del oppdrag, og innført bruk av hjemmekontor, har vi evnet å opprettholde tilnærmet normal drift, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

- Det er bekymringsfullt at vold i nære relasjoner øker, da dette ofte rammer noen av de svakeste som barn og unge. En del av økningen i antallet anmeldelser kan være knyttet pandemien. Vi jobber aktivt med å forbedre oss og har iverksatt opplæring av alle ansatte innen tematikken. Vi fortsetter å ha høy prioritet på vold i nære relasjoner, både innen forebygging og etterforskning, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

25 670 saker påtaleavgjort i 2020

Trøndelag politidistrikt har behandlet og avsluttet mange straffesaker i 2020. Totalt ble 25 670 saker påtaleavgjort. Ved inngangen til 2020 hadde politiet 3 055 saker eldre enn tre måneder under behandling. Ved utgangen av 2020 var antallet saker, eldre enn tre måneder til behandling, sunket til 2 214 (nedgang på 27,5%).

Se oversikt med nærmere beskrivelser og statistikk for Trøndelag politidistrikt i 2020.

Mvh,
Politiet i Trøndelag