Kjøreinstruktør Stine Monika Obstfelder Hansen
Kjøreinstruktør i Innlandet politidistrikt, Stine Monika Obstfelder Hansen.
FotoPolitiet

Fastmontert PC

De nye bilene har for første gang fastmontert PC i bilen, noe som blant annet gir bedre muligheter for arbeid på stedet. Det er også bedre plass i bilene.

Patruljebilen er testet av et bredt spekter av tjenestepersoner og bygget i nært samarbeid med brukerne av bilene.

-Patruljebilene er et svært viktig verktøy for politiet. Det er avgjørende for polititjenesten og for mannskapet at vi har trygge og oppdaterte biler, sier politimester Johan Brekke.

Fremtidsrettet patruljebil

Bilene skal til tjenestestedene Koppang, Trysil, Lillehammer, Ringsaker og Elverum.

-Det betyr mye at vi får moderne og oppdaterte patruljebiler. Det er viktig at vi har trygge og funksjonelle biler som gjør at vi kan utføre arbeidsoppgavene våre, sier kjøreinstruktør i Innlandet politidistrikt, Stine Monika Obstfelder Hansen. Hun var til stede da politidistriktet fikk overlevert fem nye patruljebiler av typen Volvo V90cc B5 Diesel Mild-Hybrid. 

I tiden fremover vil de nye bilene bli å se i hele landet.

  • Trafikk
  • Beredskap