- Politiet har i sitt høringssvar frarådet en avkriminalisering av alle typer narkotika for alle. Vi mener det ikke er tilstrekkelig begrunnet at en avkriminalisering vil bidra til å oppnå målet om bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet eller rusproblemer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

- Politiet er bekymret for at en avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge, gjøre det vanskeligere for samfunnet å forebygge overfor barn og unge, legger politidirektøren til.

Politiets høringsuttalelse om forslag til rusreform

Politiet uttrykker også i sin høringsuttalelse bekymring for at en avkriminalisering vil svekke politiets rolle for avdekke bruk og besittelse av narkotika, og at det og vil gi økt risiko for samfunnsproblemer knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet.

- Vi vil nå sette oss godt inn i proposisjonen før vi eventuelt kommer med faglige merknader senere. Politiet vil stille seg til disposisjon og svare på spørsmål som måtte komme frem mot behandlingen i Stortinget, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Proposisjonen om rusreformen kan lastes ned på regjeringen.no