Responstiden er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Det stilles kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det vurderes som påkrevd med umiddelbar respons fra politiet.

Politidistriktene er ulike både når det gjelder geografi og befolkningstetthet. Det stilles derfor ulike krav til responstid i tre tettstedkategorier. Kravene sier hvilken responstid politiet skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.

I Agder politidistrikt ble det i 2020 registrert totalt 1046 oppdrag hvor responstidsmåling ble utført. Agder var ett av tre politidistrikt (Øst og Trøndelag de to andre) som innfridde kravene i alle tre tettstedkategoriene.

– Politidistriktet har prioritert operativ bemanning, og gjennom god patruljestyring fra operasjonssentralen, så har vi innfridd de nasjonale målene for responstid, sier leder av felles operativ enhet i Agder politidistrikt, Bård Austad.

I kategorien tettsteder under 2000 innbyggere var kravet i Agder at politiet var fremme på stedet i 80 prosent av tilfellene innen 30 minutter. Målingene for Agder viste at politipatrulje var fremme 26 minutter etter at meldingene kom inn.

I kategorien tettsteder mellom 2000 og 19.999 mennesker var kravet i Agder at politiet var fremme på stedet med første patrulje i 80 prosent av utrykningene innen 21 minutter. I 2020 viste målingene at første patrulje var på stedet etter 19 minutter.

I kategorien tettsteder over 20.000 innbyggere var kravet at politipatrulje i 80 prosent av oppdragene skulle være fremme 12 minutter etter at meldingen kom inn. Agder innfridde kravet med 11 minutter.

Media

For ytterligere informasjon kan leder av felles operative tjenester, Bård Austad, kontaktes på telefon 404 42 240.