Kort oppdatering i saken mandag 1. mars:

Kort status på situasjonen i Stjørdalselva og ny oppfordring til skuelystne

 

 

 

 

Situasjonen vurderes per nå til å være stabil. Det forventes at elva vil stige noe utover dagen, dette grunnet nedbørsmengder og flo.

Brann og redningstjenesten vil i formiddag gå opp med drone for å monitorere utvikling av Stjørdalselva, og bekker og elver i tilknytning til elva. Dette vil kunne sammenlignes med dronebilder tatt i går for å ha kontroll på utviklingen.

-Politiet vil sammen med brann og redningstjenesten gjøre en ny vurdering i forhold til de evakuerte etter at dronen er ferdig med sitt søk og vi vet mer om utviklingen, sier Veronika Hammer, innsatsleder i Trøndelag politidistrikt.

-Politiet ber innstendig om at publikum holder seg borte fra områder med isblokker på jorder og langs elva da disse er uberegnelige. Og vi understreker at dette ikke er egnet som lekeplass for barn. Vi så i går at vannstanden kan endre seg hurtig og publikum må holde avstand, sier Veronika Hammer, innsatsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet vil komme med ny oppdatering om det blir utvikling i situasjonen.

Mvh,
Politiet i Trøndelag

Pressemelding søndag 28.02:
Politiet har sammen med brann og redningstjenesten og Stjørdal kommune opprettet felles kommandoplass i forbindelse med ismassene som nå beveger seg nedover Stjørdalselva. Så langt er seks boenheter blitt evakuert og flere vurderes evakuert fortløpende, samtidig som noen også har flyttet tilbake.

Det er flere kritiske punkter i Stjørdalselva hvor det har samlet seg issvuller og det foregår en kontinuerlig vurdering av vannstanden. Brann og redningstjenesten har vært oppe med en drone for å få oversikt over situasjonen som har gitt verdifull informasjon i beredskapsarbeidet. Det er opprettet kontakt med NTE for å få oversikt over vassføringen og magasinfyllingene i Stjørdalselva. I tillegg er det dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat for å få værprognoser, vurdering av flomutsatte områder og videre skadepotensiale.

Mest kritiske områder

-Det mest kritiske området per nå strekningen fra Hegramo bru ned til Ertsgaard. Vi forventer at vannet og isen vil stige utover kvelden og natta. Politiet vil sammen med kommunen og brann og redningstjenesten monitorere utviklingen i løpet av kvelden og natta, sier Veronika Hammer, innsatsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har forhåndsvarslet beboere i dette området, og ber om at beboere som bor i utsatte områder er ekstra varsomme og årvåkne og tar kontakt ved behov for evakuering.

Advarer skuelystne
I løpet av dagen har nødetatene observert skuelystne som har trukket mot elva og ismassene.

-Politiet ber innstendig om at publikum utviser forsiktighet og er seg sitt ansvar bevisst. Ikke trekk ut på islagte områder eller i nærheten av elva, sier Veronika Hammer, innstasleder i Trøndelag politidistrikt.

Hva gjøres videre nå?
Politiet vil i samarbeid med Stjørdal kommune kjøre kontinuerlige patruljer i området natten gjennom for å ha kontroll på situasjonen, og bistå ved behov for ytterligere evakueringer.

Ta kontakt med politiet på telefon 02800 hvis du har spørsmål eller behov for hjelp. På 112 hvis det haster.

Politiet vil komme med ny oppdatering om det blir utvikling i situasjonen.

Mvh,
Politiet i Trøndelag