Kontraktene for Stovner og Manglerud politistasjoner utløper ved utgangen av 2023. Derfor har politiet behov for nye lokaler. Ved valg av lokaler har behovet for å yte best mulig tjeneste for innbyggerne i enhet øst vært avgjørende. Kommunen og bydelene har vært involvert og informert om prosessen. Politibygget i Strømsveien 314 i bydel Alna skal stå klar ved slutten av 2024. Enhet øst strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3. 

-Politiet er opptatt av nærhet til innbyggerne. Derfor satser vi videre på nærpoliti og kriminalitetsforebygging. Lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse er viktig. Politiet ønsker å være tydelig til stede i alle bydelene, særlig med forebyggende enheter. Vi skal ha en forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i de ulike bydelene, sier politimester Beate Gangås.

-Vi er opptatt av å utvikle tjenestene våre slik at vi er tilgjengelige for befolkningen. Sammen med bydelene og nærmiljøet skal vi fortsatt ha en god polititjeneste med høy kvalitet. Vi ser på mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra enkelte bydelslokasjoner der vi kommer tett på borgerne. Dette blir en styrking av polititjenesten i enhet øst, lover Gangås.

Politiets Fellestjenester (PFT) har bistått Oslo politidistrikt med å inngå avtalen for lokalene. Etter en anbudsprosess ble de innkomne tilbudene vurdert ut fra beliggenhet, løsningsforslag og pris. Kjelsrud Eiendom AS skilte seg ut som beste tilbyder. Leieavtalen har en varighet på 10 år.

Pressekontakt Oslo politidistrikt:

Telefon: 474 89 111

E-post: kommunikasjon.oslo@politiet.no

Pressekontakt Politiets Fellestjenester:

Telefon: 400 33 544

E-post: info.pft@politiet.no