Thaimassasjesalong
IKKE UVANLIG: Etterforskningen viser at salongen har en legal massasjevirksomhet innblandet med prostitusjon.
FotoPolitiet

Kvinnen ble dømt til 2 år og 10 måneders fengsel for å blant annet ha utnyttet en kvinne fra Thailand til arbeid og prostitusjon i en thaimassasjesalong i Tromsø.

Hennes norske samboer ble dømt for å ha leid ut lokaler til thaimassasjesalongen der fornærmede jobbet. Retten mener han har opptrådt grovt uaktsomt når han har leid ut lokaler som ble brukt til prostitusjon.

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett er rettskraftig etter at Høyesterett nektet anken fremmet 19. februar 2021.

Huseiere som leier ut lokaler til prostitusjon

Nå ønsker politiet å bruke saken til å bevisstgjøre personer som leier ut lokaler til thaimassasjesalonger om at dette erfaringsmessig er en bransje hvor det også kan forekomme prostitusjon.

Gjennom denne og andre lignede straffesaker, og gjennom kjennskap til prostitusjonsmiljøene vet politiet at det i flere thaimassasjesalonger foregår prostitusjon. Dette er også et kjent fenomen i massasjebransjen. Hålogaland lagmannsretts dom viser også at dette er en arena der personer vil kunne utnyttes til arbeid og prostitusjon på en måte som rammes av menneskehandelbestemmelsen i straffeloven.

- Dette er svært alvorlig, og vi ser at problematikken har et slikt omfang at vi velger å gå ut og skape oppmerksomhet og øke kunnskapen om dette. Formålet er å beskytte personer som kan være utnyttet til prostitusjon. Det er viktig for politiet å presisere at det finnes seriøse aktører innen thaimassasje, og vi ønsker også å beskytte disse. Lovlig næringsvirksomhet kan også bli skadelidende av aktører som formidler prostitusjon under dekke av legal næringsvirksomhet, sier Anja Perminow Straand, politiadvokat i Kripos og leder av Politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel.

Utleiere som ikke tar affære der det foregår prostitusjon fra deres lokaler, risikerer å bli dømt etter den såkalte "hallikparagrafen" som også omfatter grov uaktsomhet.

- Politiet ønsker at utleiere er spesielt oppmerksomme på signaler om at det i stedet for, eller i tillegg til, thaimassasje tilbys salg av seksuelle tjenester, sier Straand.

Dersom du som utleier er kjent med eller mistenker at det foregår prostitusjon eller menneskehandel i lokaler du leier ut, er det viktig at du tar kontakt med politiet. Det er også viktig at du gjør det du kan for å avslutte leieforholdet i henhold til leiekontrakten dersom du har konkrete holdepunkter for, eller kunnskap om at det pågår prostitusjonsvirksomhet fra din utleieenhet.

Politiet ønsker tips

Samtlige politidistrikter har egne menneskehandelsgrupper. Leder for menneskehandelteamet i Troms politidistrikt, Kenneth Henriksen, har over tid hatt fokus på prostitusjon i thaimassasjenæringen i eget distrikt og som nestleder i Politiets nasjonale kompetansegruppe mot menneskehandel.

- Vi har god dialog med Norsk Massasjeforening, som har mange thaimassører som medlemmer. Foreningen er kjent med at det er mange aktører som misbruker navnet thaimassasje, for å selge seksuelle tjenester. Disse har hverken utdanning eller kompetanse til å tilby ekte thaimassasje. Foreningen mener at slik virksomhet fungerer svært konkurransevridende for de seriøse aktørene, og mener at kvinner fra Thailand risikerer å bli stigmatisert som følge av dette, sier Kenneth Henriksen.

Ofrene i Norge er ofte utenlandske statsborgere i en sårbar situasjon. De vegrer seg ofte for å ta kontakt eller samarbeide med politiet eller hjelpeapparatet.

 –  Vi har sett at kvinner blir grovt utnyttet, og lever og jobber under uverdige forhold. For å forebygge og avdekke menneskehandel, trenger vi i politiet hjelp, sier Henriksen

Spor fra etterforskningen
SPOR: Bilder fra etterforskningen.
FotoPolitiet
Kvinnens soverom
KUMMERLIGE FORHOLD: Bildet viser kjellerrommet hvor kvinnen skal ha sovet over en lengre periode i Sverige.
FotoPolitiet

Fakta: Menneskehandel

  • Menneskehandel er når en person ved hjelp av enten vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder noen til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, arbeid eller tjenester, for eksempel tigging, krigstjeneste i utlandet eller fjerning av organer.
  • Menneskehandel rammer både barn, kvinner og menn.
  • Det er straffbart å rekruttere, frakte, losjere og motta personen som blir utnyttet. Den som blir kjent skyldig i menneskehandel, risikerer fengselsstraff i inntil 10 år.
  • Samtlige politidistrikter har nå etablert en spesialisert menneskehandelsgruppe.
  • Du kan tipse politiet om menneskehandel her: politiet.no

Kilde: https://www.politiet.no/rad/menneskehandel/hva-er-menneskehandel/