Antall klagesaker er relativt lavt tatt i betraktning de mange møtene som finner sted hvert år mellom politiet og befolkningen.

Det ikke er et mål i seg selv å ha lave klagetall. Klageordningen er viktig både for utvikling av politietaten fordi det er mye læring i klagesakene, men også for å opprettholde og videreutvikle den høye tilliten politiet har i samfunnet.

Klagesakene gir oss informasjon som er viktig for å ivareta og videreutvikle en god relasjon til befolkningen. I tillegg kan klagene gi oss viktige innspill til god faglig utvikling. Vi legger vekt på å gi så gode og grundige tilbakemeldinger som mulig, og oppfordrer ofte folk til å benytte klageadgangen dersom de er misfornøyd.


Slik kan du klage på politiet 


Lenke til rapporten: Klager på politiet, 2020