I politiets trusselvurdering (PTV) for 2021 tar politiet for seg et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. 2021 er første gang politiet utarbeider en åpen trusselvurdering, og vi planlegger å gjøre dette hvert år fremover.

Ulovlig fiske er et av punktene politiet ser på i årets trusselvurdering. Årsaken er at det er et omfattende problem og at det er svært alvorlig med tanke på økonomien og miljøaspektet.

– Det handler om Norges økonomiske interesser, som en av våre store næringer, og at denne undergraves når det fiskes for mye og så skjules i innrapporteringsfasen. Vi mener enkelte aktører driver omfattende ulovlig fiske og underrapportering, sier Vandvik.

Truer næringsliv og fiskebestander

Ulovlig fiske er et betydelig problem globalt, og har bidratt til at mange kommersielle fiskebestander står i fare for kollaps. Fiskerikriminalitet gir store inntektstap for den norske staten.

– I norske farvann har vi solide fiskebestander, men vi ser at for eksempel villfanget fisk, hummer og kongekrabbe er svært ettertraktede varer med høy profitt for mange. Ulovlig fiske utføres av både norske og utenlandske fiskeforetak, forteller Vandvik.

Det at dette er grenseoverskridende åpner også for avanserte former for økonomisk kriminalitet.

– Vi ser at ulovlig fiske kamufleres ved hjelp av underrapportering. Det har vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen i mange år, kommenterer Vandvik.

Dette kan skje ved at fartøy leverer fisk som ikke rapporteres til myndighetene, og de blir kompensert for den ulovlige fisken gjennom ekstra betaling for den veide og lovlige delen av fangsten.

– Mottak kan skjule underrapportering ved å overfylle kartonger med fisk eller bearbeide fisken så vekten endres. På den måten kan fartøy fiske mer enn de har lov til og mottak kan få omsatt mer råstoff til eksport, opplyser Vandvik.

Aktiv innsats

Politiet har, sammen med en rekke samarbeidsaktører, satt ekstra fokus på problemene den siste tiden.

– Vi har etablert et nytt tipsmottak for fiskerikriminalitet og det er foreslått å etablere et nytt arbeidslivskriminalitetssenter (a-krimsenter) i Nord-Norge. I tillegg har Økokrim fått styrket sin rolle på etterretning på dette feltet, forteller Vandvik.

– Politiet følger også aktuelle tiltak i den nye handlingsplan mot fiskerikriminalitet, der flere aktører er involvert.

– For politiets del handler dette blant annet om å styrke analysemiljøet i Økokrim, internasjonalt samarbeid og god dialog med samarbeidsaktørene i samfunnet rundt oss, avslutter Vandvik.