Bevæpningen forlenges på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

- Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende behovet for å avvikle, forlenge eller treffe nye tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet. Politidirektoratet vurderer situasjonen i dag som uendret, og har med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å forlenge midlertidig bevæpning av politiet for en periode på inntil åtte uker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Innen utgangen av denne perioden vil det foretas en ny vurdering om ordningen skal oppheves eller forlenges.