Pass- og ID-kontorene

Fra og med 17. mars til og med 9. april 2021 vil Pass- og ID-avsnittet nedskalere grunnet smittesituasjonen i Oslo og Viken. Vi vil være tilgjengelige på telefon i normal telefontid og det vil være mulig å få bestilt pass hvis det er til en kritisk reise. Avtale gjøres da på telefon.

Du får varsel på SMS dersom din time blir kansellert.

Seksjon for utlendingsforvaltning

Seksjon for utlendingsforvaltning har besluttet å kansellere ytterligere timer. Du får varsel på e-post dersom din time blir kansellert på kort varsel.

Søknader om oppholdstillatelse kan leveres digitalt. De dette gjelder vil motta en e-post fra Oslo politidistrikt innen kort tid med instruksjoner om hvordan dette gjøres. De som har søknader om oppholdstillatelse som av tekniske årsaker ikke kan leveres digitalt, kan ta kontakt på vår informasjonstelefon på 22 34 21 00. Dette gjelder ikke for søknader om norsk statsborgerskap.

-------------------------

Passport offices and Immigration office in Oslo is further reducing it's capacity

Oslo Police District will be shutting down it's passport offices and Immigration office are cancelling appointments as a direct result to stop the spread of the coronavirus (Covid-19).

Passport-offices

From the 17th of march until the 9th of april 2021 the capacity of the passport offices in Oslo will be reduced. This is due to infection control measures and is a direct responce to the current infection situation caused by Covid-19 in Oslo and Viken. We will be available on our service phones during normal hours and it will be possible to order passports in emergency cases. These appointments will be made by calling our service line.

You will recieve an SMS if your appointment is cancelled.

Immigration office

The Immigration office has decided to cancel additional appointments. You will recieve an e-mail if your appointment has been cancelled. This e-mail may be sent on short notice.

Many applications for residence permit and travel documents can be delivered electronically. Applicants affected by this will recieve an e-mail from Oslo police district in short time. This e-mail will contain information and instructions on how you can apply your residence permit electronically. For those who have applications that cannot be delivered electronically due to technical reasons we ask that you contact our information line on 22 34 21 00. This does not apply for applications for norwegian citizenship as these applications cannot be delivered electronically.

Våre åpningstider/Our opening hours