Natt til 24. februar brant det kraftig i flere trebygninger i sentrum av Risør. Tre bygninger ble totalskadet i brannen.

Denne uken har kriminalteknikere fra Agder politidistrikt, representanter fra Kripos, branningeniør fra brannvesenet og representant fra el-tilsynet gjennomført tekniske undersøkelser på branntomta.

– Brannårsaken er med all sannsynlighet en elektrisk feil knyttet til hovedstrøminntaket til sikringsskapet på en av adressene. Slik vi ser det kan ingen huseiere eller leietakere lastes for at det har oppstått en brann på stedet, sier etterforskningsleder i Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider.

Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen, og saken vil med all sannsynlighet bli henlagt.

Media:
Talsperson i denne saken er etterforskningsleder i Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider. Han kan nås på telefon 38 13 69 63.