Thokle er bosatt i Stokke, hun gikk ut av politiskolen i 1991 og jobbet i flere år som lensmannsbetjent og politiførstebetjent i Andebu, Stokke og ved Sandefjord politistasjon.  I 2007 ble hun ansatt som Stokkes første kvinnelige lensmann og var det i tre år.  I 2010 besluttet Politihøgskolen at det skulle åpnes en ny avdeling for politiutdanning i Stavern. Siw Thokle ble ansatt for å igangsette og lede denne. Hun ledet avdelingen i Stavern i fire år før hun overtok som leder for Politihøgskolens avdeling for etter- og videreutdanning i Oslo. Hun kommer fra denne stillingen nå.

Siw Thokle har lang erfaring fra politiet, hun har god og bred ledererfaring og vil bli en god arvtaker etter Brian Jacobsen i Sandefjord, sier leder for geografisk driftsenhet Vestfold, Øystein Holt. -Gjennom sin erfaring og kunnskap fra sentrale politioppgaver vil hun være en god ressurs for politiet i Vestfold og Sør-Øst politidistrikt, sier Holt.

Siw Thokle må avslutte sin stilling ved Politihøgskolen og vil først tiltre stillingen i Sandefjord 1. juli 2021.  Per Olav From fungerer i stillingen som politistasjonssjef frem til Thokle begynner.