Følgende kan anmeldes på nett:

  • Tyveri av mobiltelefon på offentlig sted
  • Tyveri av sykkel
  • Tyveri av andre gjenstander på privat eiendom eller offentlig sted
  • Brukstyveri av kjøretøy eller båt
  • Skade på eiendom, bil eller båt
  • Tyveri eller tapt (mistet) bilskilt, registreringskilt til MC, tilhenger eller båt
  • Ulovlig bruk av fast eiendom
  • Tap av førerkort kan du melde til Statens vegvesen

Her kan du anmelde og finne mer informasjon: https://www.politiet.no/tjenester/anmelde/

De som møter på politivakta, men som har anledning til å anmelde på nett, kan bli veiledet til å gjøre dette for å begrense belastningen på politivaktene som et smitteforebyggende tiltak.

Ta kontakt på telefon, dersom du trenger generell veiledning/rådgivning.

Under koronaen er det følgende politivakter som holder åpent i vårt distrikt:

Politihuset i Oslo/Grønland
Stovner
Majorstuen
Bærum
Asker

Vi gjør oppmerksom på at åpningstidene varierer.