Lager for beslag politiet
Det skal etableres et lager for beslag av bevis ved Gardermoen.
FotoIllustrasjon: Eder Biesel AS

I første fase vil lagerarealet være 2500 m2 med et premiss om mulighet for utvidelse. Det sentrale lageret skal romme beslag fra politidistrikter og særorgan i avsluttede eller uoppklarte saker med strafferamme på seks år eller mer, og som i dag oppbevares lokalt.

- At et hensiktsmessig lager nå er på plass er av stor betydning for den generelle rettssikkerheten. Utvidet oppbevaring av bevis og opprettholdelse av beslag i avgjorte saker der tekniske bevis er av betydning, kan være en forutsetning for å foreta nye og avgjørende undersøkelser i en sak, sier leder for politifagavdelingen, Bjørn Erik Vandvik.  

Tiltaket er del av en bredere gjennomgang og videreutvikling av beslagsområdet etter Riksrevisjonens "Revisjonsrapport 2016 om behandling av beslag i straffesaker i politiet".

Prosjektets strategiske mål har vært å bidra til økt rettssikkerhet og et mer enhetlig og effektivt politi. Gevinstene vil være en mer helhetlig og enhetlig utførelse av beslagsprosessen, frigjøring av ressurser og sikring av notoritet til beslagene.

Om tildelingen

De innkomne tilbudene ble vurdert ut i fra pris, løsningsforslag og beliggenhet.   Base Property AS skilte seg ut som beste tilbyder. Leieavtalen vil ha en varighet på 10 år.

Spørsmål knyttet til anskaffelsesprosessen kan rettes til pressekontakt ved Politiets Fellestjenester, tlf: 400 33 544, e-post: info.pft@politiet.no