Rapport om anmeldt hatkriminalitet 2020

Store deler av Oslo var i perioder nedstengt, noe som har gitt utslag i at færre oppsøkte utesteder i løpet av året. Vi ser derfor at det er en nedgang i utelivsrelaterte hatkrimanmeldelser. De aller fleste av forholdene skjer i nabolaget. Det er fremdeles svært få anmeldelser på hatkriminalitet som skjer i sosiale medier, kun 32 anmeldte forhold i 2020 kommer herfra. Det er grunn til å anta at det her finnes mørketall.


Det er flest anmeldelser innen rasistisk motivert hatkriminalitet. Hele 61 prosent av forholdene ligger innenfor denne kategorien. De fleste fornærmede er menn, med et unntak av religiøst motivert hatkrim der de fleste fornærmede er kvinner. De fleste kjente gjerningspersonene er godt voksne menn født i Norge. Unntaket fra dette finner vi der sakene er relatert til LHBT. Her er gjerningspersonen like mange unge som eldre, og like mange utenlandskfødte som norskfødte. Likevel er overvekten av kjente gjerningspersoner menn.


- Oslo politidistrikt har siden 2014 hatt en egen hatkrimgruppe. Denne enheten jobber utelukkende med etterforskning av hatkriminalitet, som den eneste i sitt slag i Norge. I 2020 ble det bestemt at det skal opprettes et nasjonalt kompetansemiljø på hatkriminalitet, og det er bestemt at dette miljøet, som skal bistå hele norsk politi, skal ligge i Oslo politidistrikt, sier Beate Gangås, politimesteren i Oslo politidistrikt.


- Vi kjenner derfor på et særskilt ansvar for å bidra til økt kunnskap og kompetanse om fagfeltet. Den årlige hatkrimrapporten er et bidrag til dette arbeidet. Den gir innblikk i hva slags type forhold som anmeldes, hvor de skjer, og nærmere om fornærmede og gjerningspersoner.


- Det er fortsatt grunn til å anta at det finnes mørketall. Særlig i forhold til hatkriminalitet som skjer på nettet. Vi oppfordrer derfor fortsatt til å anmelde denne type saker, sier Gangås.


Rapporten «Anmeldt hatkriminalitet i 2020»