Flere kommuner i Innlandet har varslet at de vil innføre lokale forskrifter i påsken i tillegg til de nasjonale føringene.

- Sjekk hva som gjelder i den kommunen du oppholder deg i. Denne informasjonen finner du på kommunenes nettsider. Vi har ingen mulighet til å patruljere alle hyttefelt i hele Innlandet eller sjekke at folk overholder munnbind-påbud på kjøpesentre. Politiet kommer til å håndheve lovbrudd på Covid-19 forskriften og lokale forskrifter der vi får tips, eller på annen måte avdekker alvorlige brudd selv. I de aller fleste tilfellene vil veiledning om de aktuelle bestemmelsene være riktig fremgangsmåte, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

Når det gjelder ulovlige grensepasseringer fra Sverige til Norge, er det våre grensepatruljer som avdekker og anmelder forholdene.

Politiets primære innsats er å redde liv og helse. Det er ikke et mål for politi- og påtalemyndighet å straffe flest mulig i befolkningen.

- Straffesanksjoner vil bli benyttet der politiet avdekker klare brudd på smitteverntiltak som er belagt med straffeansvar. Vi oppfordrer både innbyggere og påsketurister i Innlandet til å forholde seg til de gjeldende lover og regler, sier leder for felles enhet for påtale, Johan Martin Welhaven.

Bøtesatser

Innlandet politidistrikt følger Riksadvokatens retningslinjer for brudd på Covid-19-forskriften. For at noen skal kunne straffeforfølges for brudd på smittevernregler, må det i forskrifts form være en egen straffehjemmel i forskriften og forskriften må ha blitt bekjentgjort for offentligheten, som skjer ved at den er blitt registrert i Lovdata.

For å sikre en mest mulig lik praksis i landet har riksadvokaten fastsatt følgende veiledende bøtenivå og subsidiære dager for de vanligste overtredelsene av smittevernregler:

 1. Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse), privatperson bot kr. 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager
 2. Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlige overtredelse), privatperson bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager evnen.
 3. Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder: Bot kr. 20.000 - 50.000 kroner
 4. Brudd på plikt til registrering ved innreise, privatperson bot kr. 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager
 5. Brudd på plikt til å bære munnbind Privatperson bot kr. 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager
 6. Brudd på plikt til å teste seg for Covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer, privatperson bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager
 7. Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer: Privatperson kr. 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 8. Brudd på regler om møteforbud privatperson som arrangerer: Bot kr. 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 9. Brudd på regler om stengning av virksomhet, privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn bot kr. 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager. Foretak som arrangerer: Bot normalt ikke lavere enn bot kr. 50.000 kroner Privatperson deltar på ulovlig arrangement, bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager.
 10. Privatperson deltar på ulovlig arrangement, bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager.

Straffeskjerpende og formildende omstendigheter kan påvirke størrelsen på boten. Og vi gjentar at bøtelegging kun kan skje om det foreligger en straffehjemmel i de aktuelle forskriftene.

 • Koronaviruset